İCRA İFLAS HUKUKU VE YENİDEN YAPILANDIRMA

Borçların yeniden yapılandırılması, iflas ve konkordato süreçlerinde şirketleri resmi otoritelere ve alacaklılara karşı temsil ediyoruz. Alacak takibi ve tahsili, icra takibi neticesinde oluşan itirazın iptali, meskeniyet, borcun iptali, şikayet ve sair davaların takip işlemlerini yürütüyoruz.