SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku kapsamında risk tespiti yapılması, poliçe oluşturulması gibi ön süreçleri yönetiyor ve sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü sürecinde hukuki destek sağlıyoruz.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak araç değer kaybı tazmini süreçlerini yürütüyor, aynı zamanda sigorta Hukukuna dair açılan davaların takibi ile buna bağlı alacakların tahsil işlemlerini de yürütüyoruz.