FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri ve Sınai Hukuk alanında başlıca haksız rekabet, delil tespiti, hükümsüzlük, iptal, tecavüzün önlenmesi, maddi, manevi tazminat ve ceza davalarının takibini yapmaktayız.

Bunun yanı sıra, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki tescil başvurularına itiraz edilmesi/itiraza cevap verilmesi, hukuki mütalaa verilmesi, hakkın kullanımına yönelik sözleşmeler, lisans anlaşmaları, devir sözleşmelerinin hazırlanması gibi dava öncesi süreçlerin yürütülmesi konusunda hukuki destek sağlamaktayız..
Sınai Mülkiyet alanındaki çözüm ortağımız ile birlikte AR-GE merkezlerine özel danışmanlık hizmeti sunmaktayız.