REKABET HUKUKU

Türkiye’de özellikle pazar payı yüksek olan teşebbüslerin artan rekabet bilinci ve yaygınlaşan Rekabet Kurulu inceleme ve soruşturmaları, şirketlerin Rekabet Hukuku konusunda uzman profesyoneller ile çalışma gereksinimini artırdığını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda kendi alanında büyümekte olan şirketlerin gelişimini, Rekabet Hukuku mevzuatına uygun olarak devam ettirmesine ve pazarlama ve dağıtım kanallarının işleyişine ilişkin hukuki altyapıyı sağlamakta ve sektörün dinamikleri hakkında daimi güncellemesi sağlamaktayız. Bunun yanı sıra şirketlerin belirli işlemler için gerekli Rekabet Kurulu izinlerinin alınmasına yönelik danışmanlık yapıyor, inceleme alınmış veya hakkında soruşturma başlatılmış şirketleri ise Rekabet Kurulu nezdinde temsil ediyoruz.