KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve General Data Protection Regulation (“GDPR”) kapsamında Veri Sorumlularına hukuki destek sağlamaktayız. 

Bu kapsamda başlıca, “Genel Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimleri Düzenlenmesi, Risk Analizi Yapılması, Uyum Sürecinin Yürütülmesi, Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması, İdari ve Teknik Tedbirler Hakkında Bilgilendirme Yapılması, Kişisel Verilerin Korunması Politikalarının Oluşturulması, Aydınlatma ve Rıza Metinlerinin Hazırlanması, Veri Sahibi Başvurularına İlişkin Dokümantasyon Hazırlanması, Veri Paylaşımına Yönelik Dokümantasyonların Temini, Veri Sorumluları Siciline Kayıt, Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Verilmesi ve Veri Sorumlularının Güncel Tutulması” konularında proje bazlı çalışmakta aynı zamanda rutin danışmanlık faaliyetlerini yürütmekteyiz.