KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERBİS’E KAYIT ZORUNLULUĞU SEMİNERİ

AYK Avukatlarından Nesligül Altın İnce ve Alp Kesercioğlu, BALKANTÜRKSİAD tarafından düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması ve VERBİS'e Kayıt Zorunluluğu” konulu 4 Ekim 2018 tarihli Perşembe günü saat 10:30’da düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılacaktır. Son kararlar doğrultusunda yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişiler Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt yaptırmak zorunda tutulmuş olup, yükümlülük 1 Ekim’de başlamaktadır. Seminerde Kanun kapsamına giren Veri Sorumluları ve izlenecek süreç hakkında bilgilendirmeler yapılacak olup, ilgilileri seminerimize davet ediyoruz.